Startpagina | Contact | Copyright

Meibukan Magazine

Meibukan Magazine (2003-2010) was een Engelstalig webmagazine en initiatief van enthousiaste krijgskunstbeoefenaren uit de gelederen van de NSVK, met het doel om de kennis en de geest van de martial kunsten te verspreiden. Met een non-profit instelling trachte het magazine de aandacht te vestigen op de historische, spirituele en technische achtergronden van de krijgskunsten.

De Nederlandse School voor Krijgskunsten is tijdens het bestaan van het magazine de sponser geweest. Sinds de beëindiging van het magazine staan de 12 uitgegeven edities van het Meibukan Magazine op de website van Martial Mindfulness waar deze gratis te downloaden zijn.