In het menu 'Over martial arts en MMF' treft u martial arts gerelateerde materialen aan zoals verwijzingen naar artikelen en filmbeelden. Hiermee wordt getracht vooral de MMF participant, maar ook andere geintresseerden in brede vorm informatie te verstrekken over krijgskunst(en).

De materialen zijn selectief op de website ingericht, maar dienen dan ook slechts als eerste aanzet tot een ontdekkingsreis in de wereld van de martial arts.